Skip to content

Over ons

Over ons

Matrix ontwikkelt en verhuurt (sinds 1989) Innovation Centers in het hart van de wetenschap. Voor jonge en gevestigde bedrijven, van startups en scale-ups tot spin-ins van grote ondernemingen.

Onze Visie

Matrix Innovation Center gelooft in kennisgedreven innovatie als vliegwiel van maatschappelijke vooruitgang. Deze valorisatie wordt versneld door kennisintensieve bedrijven en talenten bij elkaar te brengen en te verbinden.

speciaal voor wetenschappelijke ondernemers

Wie bij Matrix huurt, krijgt een werkruimte op maat in een topwetenschappelijke omgeving waar een grote (inter)nationale community actief is op diverse wetenschapsgebieden. De Innovation Centers zijn niet alleen voorzien van de beste onderzoeksfaciliteiten, kantoren en laboratoria, maar beschikken ook over ontmoetingsplekken en diensten waardoor huurders maximaal worden gefaciliteerd bij het behalen van hun bedrijfsdoelen. Daarnaast stimuleert Matrix samenwerkingen en ontmoetingen op alle niveaus. 

STIMULERENDE
INNOVATIE SINDS 1989

Ons verhaal

Wie wij zijn

 

Amsterdam Science Park is een internationale hotspot van hedendaagse kennis en innovatie. Naast jong talent huisvest het Amsterdam Science Park een unieke mix van wereldvermaarde wetenschappelijke instituten, onderwijsinstellingen en techbedrijven. Matrix helpt zijn huurders met hun bedrijf te excelleren door ze in staat te stellen een natuurlijk onderdeel te vormen van dit ecosysteem en zich te verbinden met de op het park aanwezige kenniskracht en talenten. Dit doen wij door onze huurders toegang te bieden tot de beste onderzoeksfaciliteiten, warme ontmoetingsplekken en een breed scala aan specialistische en meer generieke bedrijfsdiensten.

Campussen en Science Parks worden meer en meer gezien als motoren van de economie en aanjagers van innovatie. Het zijn plekken waar de beste bedrijven, slimste wetenschappers en meestbegaafde studenten elkaar ontmoeten en (samen)werken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. 

Het maatschappelijk belang van wetenschappelijke campussen zoals het Amsterdam Science Park is groot. Het zijn bij uitstek de plekken waar bedrijfsleven, wetenschappers, studenten en academici samenkomen. Ze vormen in toenemende mate hechte ecosystemen die elkaar steeds vaker opzoeken om innovatie naar een hoger niveau te tillen. Door te voorzien in goede onderzoeksfaciliteiten, ontmoetingsplekken en toegespitste diensten fungeren Science Parks als ideale broedplaatsen waar nationaal en internationaal talent gezamenlijk kan innoveren. Op deze manier worden campussen de hotspots van de hedendaagse kenniseconomie en in toenemende mate interessant voor de kenniswerkers van de toekomst. Matrix gelooft in de kracht van interactie tussen wetenschap en ondernemerschap en daarmee in specifiek deze vorm van valorisatie. Door bedrijven via Matrix toegang te geven tot de wetenschap ontstaat er sneller economische en maatschappelijke waarde in de vorm van concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid. 

onze kernwaarden

 

EMPOWERMENT: “WE GIVE OUR USERS THE PROPERTY TO EXCEL”

Matrix geeft ondernemers toegang (acte de présence) tot de wetenschappelijke wereld. Matrix biedt hun niet alleen toegang tot een groot netwerk, maar stimuleert ook samenwerkingen en ontmoetingen op alle niveaus. Matrix zorgt daarnaast voor tools die zij nodig hebben om hun onderneming naar een hoger niveau te tillen. Hierbij heeft Matrix vooral een supporting role en geeft zijn gebruikers een podium.

SOPHISTICATION: “STATE OF THE ART QUALITY AT AN INTELLGENT AND ADVANCED LEVEL”

Matrix verricht alle activiteiten gedegen, weloverwogen en met aandacht. Kwaliteit en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Gebruikers van Matrix bevinden zich in het topsegment van hun sector en Matrix biedt hun de optimale omstandigheden om te kunnen excelleren. 

COLLABORATION: “WE ARE ALWAYS BOOSTING COLLABORATION BETWEEN SCIENCE AND BUSINESSES”

Matrix bevindt zich in het hart van een wetenschappelijke omgeving. Zowel fysiek als organisatorisch. Matrix probeert de juiste ondernemers in zijn gebouwen samen te brengen die aansluiten bij de specifieke wetenschappelijke vakgebieden op het Science Park. Zo ontstaat samenwerking die innovatie kan versnellen. 

ACCELERATE YOUR BUSINESS IN THE HEART OF SCIENCE

ACCELERATE
YOUR BUSINESS
IN THE HEART
OF SCIENCE

Ons team

WIJ GELOVEN IN INNOVATIE ALS VLIEGWIEL VAN DE MAATSCHAPPELIJKE VOORUITGANG

supervisory board

Het Matrix partnership sinds 1989

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en op vele gebieden tegelijk. We zullen ons als maatschappij opnieuw moeten blijven uitvinden. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek maakt voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten het verschil, waarvan de gehele maatschappij profiteert. Dit proces van valorisatie kan worden versneld door het stimuleren van ondernemerschap in wetenschappelijke hotspots van het Amsterdam Science Park. Met dit inzicht sloegen de UvA, Rabobank, Gemeente Amsterdam en NWO ruim 30 jaar geleden (1989) de handen ineen. Een vennootschap werd opgericht met als doel maatschappelijke innovatiekracht te stimuleren door het ontwikkelen van speciaal hiervoor toegeruste gebouwen. In april 2022 is ook de Vrije Universiteit toegetreden tot de vennootschap. Deze Innovation Centers zijn inspirerende gebouwen, specifiek toegerust voor kennisintensieve en innovatieve bedrijven. De ondernemers gevestigd in de Matrix-gebouwen staan in directe verbinding met de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op de campus.