Skip to content

Prof. dr. J.J. (Jos) Engelen

Chairman of the Supervisory Board

Voorzitter van een collegiaal opererende RvC, waarin, na discussie en overleg, beslissingen unaniem worden genomen.

De missie van Matrix Innovation Center, het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed ten behoeve van startende en groeiende kennisintensieve bedrijven in een omgeving van (inter-)universitaire onderzoeksinstituten, vereist kennis op het gebied van de vastgoedmarkt, financiering, exploitatie en op het gebied van overheidsbeleid t.a.v. onderzoeksfinanciering en privaat-publieke samenwerking. De RvC vertegenwoordigt kennis en expertise op deze terreinen. De missie van Matrix is van groot belang voor de Nederlandse kenniseconomie.”

Biografie

Prof. dr. J.J. (Jos) Engelen (1950) is een Nederlands natuurkundige. Van januari 2009 tot oktober 2016 was hij voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Engelen studeerde natuurkunde in Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte hij als onderzoeker en docent. In 1979 promoveerde hij en was tot 1985 werkzaam bij CERN. Daarna aanvaardde hij een functie bij het Nikhef (Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica) gevolgd door hoogleraarschap Experimentele Fysica aan de Universiteit van Amsterdam twee jaar later.

Bij CERN en DESY (Hamburg) voerde hij experimenten uit op het gebied van de sterke interactie, harde fotoproductie en diep inelastische verstrooiing. Ook ontwikkelde hij initiatieven voor onderzoek op het gebied van astrodeeltjesfysica.

Van 2001 tot 2003 was Engelen directeur van het Nikhef (Nederlands Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica). In 2004 werd hij wetenschappelijk directeur en plaatsvervangend directeur-generaal van CERN, een functie die hij bekleedde tot 2008. Daar hield hij onder meer toezicht op de bouw en inbedrijfstelling van de nieuwe LHC-deeltjesversneller en de bijbehorende experimentele opstellingen.

In 2009 keerde Engelen terug naar Nederland en werd benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, terwijl hij een deeltijdleerstoel in experimentele hoge-energiefysica aan de Universiteit van Amsterdam bekleedde.

(Oud-)functies: 

 • Hoogleraar Experimentele fysica, Universiteit van Amsterdam
 • Faculteitshoogleraar, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam
 • Lid werkgroep Weiterentwicklung der Programmorientierten Förderung der Helmholtz-Gemeinschaft, Wissenschaftsrat, Duitsland
 • Lid adviescommissie Helsinki Institute of Physics
 • Lid adviescommissie Centre de Physique des Particules Marseille
 • Lid adviescommissie Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Vlaanderen, België
 • Lid Stuurgroep GigaPort
 • Lid Landelijke Commissie Valorisatie
 • Editor-in-Chief, The European Physical Journal C
 • Lid Committee of Honorary Patrons, Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL)
 • Lid Governing Council European Science Foundation
 • Lid Steering Committee ESF
 • Lid Kenniskamer Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Lid Kenniskamer Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Bron: NWO)